Geselecteerde preken in categorie - Bijbel (Algemeen)

- Terug naar menu

Genesis 8:20-22
HET WONDER VAN DE SEIZOENEN

[Lees meer]

Exodus 28
ONZE NAMEN WORDEN VOOR GOD GEDRAGEN: Israƫls namen op de schouders en het hart van de hogepriester

[Lees meer]

Jozua 10:12-14
ZON EN MAAN STAAN STIL ALS GOD HET WIL

[Lees meer]

2 Samuël 12:15-25
LEVEN BIJ EEN ONVERHOORD GEBED

[Lees meer]

2 Samuël 19:1 (NBV)
ABSALOM, MIJN ZOON, MIJN ZOON....

[Lees meer]

Psalmen 119:73
HANDGEMAAKT VOOR DE HEMEL

[Lees meer]

Psalmen 135:5
ZEKER WETEN: DE HEER IS GROOT: Een psalm in de voorhof: om weer te leren zingen met zekerheid en verbondenheid

[Lees meer]

Psalmen 150
God loven: in deze wereld?

[Lees meer]

Matteüs 4:1-4
IN DE WACHTKAMER VAN DE DUIVEL: Jezus in de woestijn geleid om verzocht te worden

[Lees meer]

Matteüs 5: 33-37
PRATEN MET ELKAAR VOOR DE POORT VAN DE HEMEL: Laat jullie ja ja zijn en jullie nee nee

[Lees meer]

Matteüs 13:44
WAAR HEB JE JE SCHAT VERBORGEN? De gelijkenis van de schat in de akker.

[Lees meer]

Matteüs 25:1-13
OOK EEN LAAT UUR KAN HET LAATSTE ZIJN: de gelijkenis van de tien meisjes

[Lees meer]

Matteüs 25:14-30
WACHTTIJD = WERKTIJD: De gelijkenis van de talenten


[Lees meer]

Matteüs 25:31-46
DE WERELD EINDIGT ANDERS DAN U DENKT:de gelijkenis van de schapen en de bokken

[Lees meer]

Marcus 2:19-20
VASTEN VANWEGE DE BRUIDEGOM
Christenen tussen komst en wederkomst

[Lees meer]

Marcus 4:35-41
KAN HET U NIET SCHELEN DAT WIJ VERGAAN?

[Lees meer]

Marcus 8:22-26
WAT VALT ER EIGENLIJK TE BELEVEN IN DE KERK? De genezing van de blinde buiten BetsaĆÆda.

[Lees meer]

Marcus 16:09-14
GELOVEN IS NORMAAL IN DEZE WERELD: ,,Hij verweet hun hun ongeloof''

[Lees meer]

Marcus 16:15-16
GELOVEN IS BESLISSEND VOOR EEUWIG: ,,Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered.''

[Lees meer]

Marcus 16:17-20
GELOVEN KRIJGT GENOEG TE ZIEN OP AARDE: ,,Tekenen zullen de gelovigen volgen!''

[Lees meer]

Lucas 4:14-30
MET JE OGEN DICHT KUN JE NIET LEZEN! Jezus met Jesaja in Nazaret


[Lees meer]

Lucas 6:6-11
WAT DOEN WE MET ONZE SLAPPE HAND? De redding van een gehandicapte.

[Lees meer]

Lucas 7:36-50
GELOVEN MET TRANEN

[Lees meer]

Lucas 14:15-24
VERGEET JE VERTREKTIJD NIET! De uitnodiging voor het feest en de verontschuldigingen

[Lees meer]

Lucas 16:19-31
DE RIJKE MAN EN DE ARME LAZARUS (DE GELIJKENIS VAN DE DRIE RAVIJNEN)

[Lees meer]

Handelingen 16:9-10.22-34
VERWACHTING VOOR MACEDONIƋ (maar verwacht MacedoniĆ« wel iets?)

[Lees meer]

Handelingen 26:14b
N.N. DOE NIET ZO STOM. Geef je verzet op!

[Lees meer]

Handelingen 27:44b
BIDDEN VOOR ALLEN AAN BOORD: veilig aan wal op Malta

[Lees meer]

Romeinen 1:08-17
SCHAAM JE NIET VOOR HET GELOOF: Paulus durft naar Rome te gaan met het evangelie

[Lees meer]

Romeinen 1:18-32
HET EVANGELIE BEREIKT EEN WERELD IN DOODSNOOD: ,,Toorn van God wordt openbaar vanuit de hemel''

[Lees meer]

Romeinen 2:1-11
GOD IS EEN ONPARTIJDIG RECHTER VOOR ALLE MENSEN: ,,God beloont ieder mens naar zijn daden''

[Lees meer]

Romeinen 2:12-29
GEZOCHT: DE VERBORGEN CHRISTEN: Wie innerlijk een jood is, ontvangt geen lof van mensen maar van God!

[Lees meer]

Romeinen 8:26-27
DE VOORBEDE VAN DE HEILIGE GEEST IN ONS HART

[Lees meer]

1 Korintiërs 1:8
HEBT U WEL EEN LEVENSVERZEKERING? De schuldvrijpolis voor de dag van de afrekening.

[Lees meer]

1 Korintiërs 11:19
KERKELIJKE VERDEELDHEID MOETā€¦!?

[Lees meer]

1 Korintiërs 13:10-12
OP WEG NAAR HET VOLMAAKTE: nog niet volwassen

[Lees meer]

Galaten 4:6
GOD BESTAAT: u bent kinderen!

[Lees meer]

Galaten 5:22-24
DE VRUCHT VAN DE GEEST. Als kenmerk van de gemeente.

[Lees meer]

Efeziërs 3:14-19
DE INWONING VAN CHRISTUS IN ONS BINNENSTE: een gebed om de Geest.

[Lees meer]

Filippenzen 1:9-11
INZICHT EN FIJNZINNIGHEID: wat je elkaar mag toebidden!

[Lees meer]

1 Timoteüs 2:1-4
WEES ALS CHRISTENEN VOORAL BIDDENDE BURGERS

[Lees meer]

1 Timoteüs 5:24-25
ANDERMANS MENING IS MAAR DE HALVE WAARHEID

[Lees meer]

Titus 3,1-4
WEES ZACHTMOEDIG IN EEN HARDE MENSENWERELD

[Lees meer]

Hebreeën 01:1-2a
JEZUS KOMT AAN HET EINDE: Hij is Gods lƔƔtste woord!


[Lees meer]

Hebreeën 11: 4
Vergeet de dinosaurussen: DENK LIEVER AAN ABEL!

[Lees meer]

Hebreeën 11: 5-6
WAAR BLEEF HENOCH? Zoek het spoor!

[Lees meer]

Hebreeën 11: 7
NEEM EEN VOORBEELD AAN GROOTVADER NOACH

[Lees meer]

Hebreeën 11:32-40
ER GAAT EEN OPTOCHT VAN GOD DOOR DE TIJD:
SLUIT U AAN!

[Lees meer]

Openbaring van Johannes 3:7-13
NIET ZO SOMBER OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK!

[Lees meer]

- Terug naar menu