Geselecteerde preken in categorie - Catechismus

- Terug naar menu

Zondag 02-03
IN DE WERELD VAN ADAM EN EVA: De kennis van onze ellende

[Lees meer]

Zondag 04
GODS TOORN: JE KUNT ER NIET OMHEEN

[Lees meer]

Zondag 05-06
HOE TE ZOEKEN OM TE VINDEN? Vragenderwijs op weg naar Gods pad

[Lees meer]

Zondag 09-10
MIJN HEMELSE VADER IS ALMACHTIG!

[Lees meer]

Zondag 11-12
JEZUS IS DE ENIGE REDDER VAN DE KOSMOS: Over de namen Jezus Christus en christen


[Lees meer]

Zondag 13-14
HEILIG IS JEZUS

[Lees meer]

Zondag 15-16
DE VERNEDERING VAN GODS ZOON OP AARDE

[Lees meer]

Zondag 17
CHRISTUS IS OPGESTAAN: glorieus en genadig

[Lees meer]

Zondag 18
ONZE HEILAND HEMELHOOG!

[Lees meer]

Zondag 19
EEN KERK MET DE KLEUREN VAN DE HEMEL

[Lees meer]

Zondag 20
DE GEEST OOK MIJ GEGEVEN

[Lees meer]

Zondag 21
DE NIEUWE MENSHEID

[Lees meer]

Zondag 22
EEUWIG LEVEN BIJ GOD

[Lees meer]

Zondag 23
DIT ALLES GELOVEN...wat heb je eraan?

[Lees meer]

Zondag 24
LIEFDEVOL LEVEN LOONT !

[Lees meer]

Zondag 25
GELOOF....VANWAAR?

[Lees meer]

Zondag 26-27a
DE DOOP: MERK- EN VELDTEKEN VAN CHRISTUS

[Lees meer]

Zondag 27b
DOOP: ook voor de kleine kinderen van de gelovigen?

[Lees meer]

Zondag 28
HET HEILIG NACHTMAAL...!

[Lees meer]

Zondag 29-30a
HOE RAKEN WIJ AAN CHRISTUS IN HET AVONDMAAL?

[Lees meer]

Zondag 30b-31
WAAR ZIJN DE SLEUTELS VOOR HET HEMELRIJK?

[Lees meer]

Zondag 32
JE MAG EEN FRUITDRAGENDE VRUCHTBOOM ZIJN: over de dankbaarheid

[Lees meer]

Zondag 33
DE GEDAANTEVERWISSELING VAN EEN CHRISTEN

[Lees meer]

Zondag 34
SCHUILEN BIJ GOD ALLEEN: Het eerste gebod

[Lees meer]

Zondag 35
GEEN BEELDEN MAKEN VAN GOD: Het tweede gebod

[Lees meer]

Zondag 36-37
GODS KWETSBARE NAAM: ONZE SCHUILNAAM: Het derde gebod

[Lees meer]

Zondag 38
ALLE TIJD VOOR GOD: Het vierde gebod

[Lees meer]

Zondag 39
EER JE VADER EN JE MOEDER: het vijfde gebod.

[Lees meer]

Zondag 40
VEILIG ZONDER STILETTO! Het zesde gebod.

[Lees meer]

Zondag 41
HOUD HET HUWELIJK HOOG! Het zevende gebod.

[Lees meer]

Zondag 42
VAN GAVEN LEVEN. Het achtste gebod.

[Lees meer]

Zondag 43
MIJN TONG EN MIJN NAASTE! Het negende gebod

[Lees meer]

Zondag 44
WEES NIET JALOERS: Het tiende gebod

[Lees meer]

Zondag 45-47
BIDDEN MOET JE LEREN: `Uw Naam de eer!'

[Lees meer]

Zondag 48-49
BIDDEN IS OMHOOG KIJKEN: `Kome uw rijk, Geschiede uw wil: als in de hemel zo op aarde!'

[Lees meer]

Zondag 50
ONDERWEG MET DAGRANTSOENEN: de vierde bede.

[Lees meer]

Zondag 51
VRAAG OM VERGEVING: broodnodig!

[Lees meer]

Zondag 52
BIDDEN ONDER DE ROOK VAN DE VIJAND

[Lees meer]

- Terug naar menu