Geselecteerde preken in categorie - Afrikaans

- Terug naar menu

Genesis 18:13-15
SARA SE LAG EN GOD SE BELOFTE

[Lees meer]

Exodus 28
ONS NAAM WORD VOOR GOD GEBRING

[Lees meer]

Jozua 10:12-14
DIE SON EN MAAN STAAN STIL AS GOD DIT WIL HÊ

[Lees meer]

2 Samuël 18:33 [19:1]
Leven bij een onverhoord gebed

[Lees meer]

Matteüs 02:13-15
Jesus se ballingskap in Egipte

[Lees meer]

Matteüs 05,33-37
ONS PRAAT MET MEKAAR VOOR DIE POORT VAN DIE HEMEL
Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee.

[Lees meer]

Matteüs 13:44
Die hemelryk is soos `n skat in `n saailand

[Lees meer]

Matteüs 25:14-30
Die gelykenis van die talente, WAGTYD = WERKTYD

[Lees meer]

Matteüs 25:31-46
Die wêreld eindig anders as wat die mens dink

[Lees meer]

Marcus 2,19-20
FEESTE EN VASTYE

[Lees meer]

Marcus 08,22-26
WAT BELEWE ONS EINTLIK IN DIE KERK? Die genesing van 'n blinde buiten Betsaïda


[Lees meer]

Marcus 16: 9-14
OM TE GLO IS NORMAAL IN HIERDIE WÊRELD

[Lees meer]

Marcus 16:15-16
OM TE GLO IS BESLISSEND VIR EWIG

[Lees meer]

Marcus 16:17-20
AS JY GLO KRY JY GENOEG TE SIEN

[Lees meer]

Lucas 1,39-46
God kom in die stilte van Maria

[Lees meer]

Lucas 24,13-35
DIE BROODBREKENDE CHRISTUS

[Lees meer]

Johannes 20:24-31
HOE WORD JY 'N OORTUIGDE CHRISTEN?

[Lees meer]

Romeinen 01,08-17
Moet jou nie skaam vir die geloof nie

[Lees meer]

Romeinen 01,18-32
Die evangelie bereik 'n wêreld in doodsnood

[Lees meer]

Romeinen 02:01-11
God is 'n onpartydige Regter oor alle mense

[Lees meer]

Romeinen 2:12-29
GOD PRYS WAT VERBORGE IS

[Lees meer]

Romeinen 8:26-27
Die voorbede van die Heilige Gees in ons hart

[Lees meer]

1 Korintiërs 11:19
KERKLIKE VERDEELDHEID: 'n MOET!?

[Lees meer]

Hebreeën 1:1-2a
JESUS KOM AAN DIE EINDE: Hy is God se laaste woord

[Lees meer]

Hebreeën 11:4
DINK LIEWER AAN ABEL

[Lees meer]

Hebreeën 11:5-6
WAT HET VAN HENOG GEWORD? Soek die spoor!

[Lees meer]

Hebreeën 11:7
VOLG DIE VOORBEELD VAN GROOTVADER NOAG

[Lees meer]

Zondag 11-12
JESUS IS DIE ENIGSTE REDDER VAN DIE KOSMOS.

[Lees meer]

Zondag 13-14
HEILIG IS JESUS: as ons medemens en as ons Here


[Lees meer]

Zondag 22
Om vir ewig by God te lewe

[Lees meer]

Zondag 24
n LIEFDEVOLLE LEWE LOON!

[Lees meer]

Zondag 33
JOU GEDAANTEVERWISSELING AS CHRISTEN IS DIE MOEITE WERD

[Lees meer]

Zondag 45-47
OM MET BID TE BEGIN, MOET JY GOD VAN HARTE BEMIN

[Lees meer]

- Terug naar menu