Links naar andere websites.
 
U vindt hier een overzicht van websites.

GKV Apeldoorn-zuid
Website van de GKV kerk van Apeldoorn-zuid. Deze site heeft voor ouders en voor leid(st)ers van een crèche-plus een uitgebreid aanbod aan bijbels verwerkingsmateriaal in de vorm van kleur- en knutselplaten (menu ,,Kleurplaten').

[Ga naar de website]

Commentaar Nieuwe Testament
Deze commentaarserie biedt een uitvoerige en leesbare uitleg van de nieuwtestamentische bijbelboeken. Zij bevat ook themadelen over leven en leer van Jezus en over Paulus en de apostelen.

[Ga naar de website]

Bijbelstudies over de komst van het evangelie
Deze website biedt twaalf bijbelstudies met vragenrubriek, verwerkingsbladen en bijlagen. Bedoeld voor persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie. De site is het resultaat van een landelijke cursus die ik gaf van 2012-2014. Daaruit resulteerde ook mijn boekje Kroongetuigen van het evangelie (Kok, Utrecht 2014).

[Ga naar de website]