Overzicht artikelen
 
U kunt een selectie maken uit 11 artikelen.

De andere stad!
Preken willen mensen bereiken. Is er nog wel een brug over de kloof tussen de bijbel en de postmoderne wereld? Waar wil de kerk eigenlijk heen met haar preken?

[Lees meer]

Preek, ouderling en gemeente
Preken veronderstellen een gemeente en oudsten. En omgekeerd. Ze horen bij elkaar.
Wat heeft dit voor gevolgen voor ons beeld van de ouderling of oudste in deze moderne tijd? Binnen wat voor soort gemeente past het evangelie?

[Lees meer]

Met de bijbel in goed gezelschap
De bijbel legt contact tussen ons en de aartsvaders en apostelen die ons voorgingen. Preken leggen hun oor te luisteren bij profeten en evangelisten. De bijbel is een doorkijkvenster naar Gods geschiedenis met mensen. Zij geeft ons een plaats in de gemeenschap van de heiligen, daarboven en hier beneden. Ze brengt ons in goed gezelschap.

[Lees meer]

Waarover preken wij in Paramaribo en Amsterdam?
Is preken een spontane, charismatische actie? Of heeft de prediker een onderwerp opgekregen waarover hij moet spreken? Het evangelie heeft zijn eigen programma, waaraan de preek moet beantwoorden. Of het nu in Suriname is (waar deze lezing werd gehouden) of in Amsterdam.

[Lees meer]

Tekst en boodschap
Heeft de bijbeltekst zelf een boodschap bij zich? Of is het zo dat de latere mens die er aan toevoegt als een soort tweede betekenis? Voor preken is deze vraag erg belangrijk. Door de eeuwen heen heeft men nagedacht over de blijvende betekenis van de geschriften van apostelen en profeten. Mijn afscheidscollege was eraan gewijd: ,,De tekst is er om te preken!''

[Lees meer]

Het evangelie preken uit de evangeliën
Vier evangeliën met véél woorden en verhalen: gemakkelijk verkruimelen deze tot losse, onverbonden stukjes die een eigen leven gaan leiden. Het is belangrijk allereerst het evangelie zelf in volle omvang te kennen en vanuit dit evangelie de (onderdelen van de) vier evangelin te beluisteren. En er zo over te preken dat geen losse motto-preken ontstaan, maar dat in alle preken over teksten uit de evangeliën het éne evangelie hoorbaar is.
Zie ook het vervolgartikel Het evangelie preken uit de brieven.

[Lees meer]

Het evangelie preken uit de brieven
Deze lezing uit 2010 vormt een tweeluik met die uit 2009: Het evangelie preken uit de evangeliën [ook geplaatst op deze site].
Anders dan bij de evangeliën komt bij de brieven het evangelie meer indirect en via toepassing aan de orde. Wat betekent dit voor preken uit de brieven?

[Lees meer]

Aandacht voor apostelen
De apostolische geloofsbelijdenis wordt besproken in de Heidelbergse Catechismus (zondagen 9-22). Bij de preken hierover is ondersteunend materiaal gevoegd (bijv. voor opname in een Kerkblad). Het bestaat uit drie kleine stukjes met verwerkingsmateriaal voor jongeren.

[Lees meer]

Het virus van een kerkelijk minderwaardigheidsgevoel
De luisteraars onder de preek worden soms onrustig: zijn zij wel op de goede plek en is het wel in orde dat zij als gemeente bijeen zijn zonder toeloop van veel anderen? Wanneer de gemeente zich minderwaardig gaat voelen, ontstaan allerlei problemen, ook bij het luisteren naar preken. Dit artikel (geplaatst in Nader Bekeken) werd als lezing gehouden bij de opening van het kerkelijk seizoen in de GKV te Ridderkerk (september 2011).

[Lees meer]

Beter worden door bidden
Meditatie, lied en bijbelteksten. Bijdrage voor een gemeentevergadering. Naar aanleiding van vragen over bijbel en gebedsgenezing.

[Lees meer]

Man en vrouw en de kerk in deze tijd
De kerk in de 21ste eeuw heeft volop te maken met moderne visies op man en vrouw zijn. Ook al spitst de discussie in de kerk zich vaak toe op de ambten, in feite heeft het onderwerp met veel meer te maken. Drie artikelen uit De Reformatie gaan daar op in.

[Lees meer]