- Download preek als PDF bestand    (Klik hier voor grote letter)
 - Download liturgie als PDF bestand
 - Download PowerPoint presentatie
 
- Terug naar menu


Tips voor de (voor)lezer.

ALGEMEEN
1. Lees als preeklezer vooraf het menu Informatie over Contact, Tekstkeuze e.a.

2. De cijfers tussen [ ] in de tekst, zijn alleen van belang wanneer men gebruik maakt van beamer-ondersteuning. Lees in dat geval als verzorger van de beamer vooraf in het menu Informatie : ,,De powerpoint presentatie''.


Liturgie.

Morgendienst

Votum, Zegengroet, Amen
Zingen: Psalm 99:1,8 (God is Koning: beeft voor Hem!)
Wet van de HERE
Zingen: Psalm 34:6 (God neemt oprechten aan, maar wie zich toelegt op het kwaad, doet Hij vergaan)
Gebed voor de eredienst
Schriftlezing: Handelingen 25:23-26:32 (Paulus getuigt voor koning Agrippa van de hemelkoning)
Zingen: Psalm 2:1,2,4 (Een psalm van de hemelkoning boven alle koningen)
Tekstlezing: Handelingen 26:14b
Preek over Handelingen 26:14b
Zingen: Psalm 32:1,4,5 (Gelukkig wie zich gewonnen geeft!)
Dienst van de gebeden
Collecte
Zingen: GK-2006 Lied 140:1,3 (Gods verlossend mededogen)
Zegen, Amen.


Middagdienst

Votum, Zegengroet, Amen
Zingen: Psalm 99:1,8 (God is Koning: beeft voor Hem!)
Gebed voor de eredienst
Schriftlezing: Handelingen 25:23-26:32 (Paulus getuigt voor koning Agrippa van de hemelkoning)
Zingen: Psalm 2:1,2,4 (Een psalm van de hemelkoning boven alle koningen)
Tekstlezing: Handelingen 26:14b
Preek over Handelingen 26:14b
Zingen: Psalm 32:1,4,5 (Gelukkig wie zich gewonnen geeft!)
Dienst van de gebeden
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 34:1 (Kom, maak met mij de Here groot)
Collecte
Zingen: GK-2006 Lied 140:1,3 (Gods verlossend mededogen)
Zegen, Amen.


Preek over: Handelingen 26:14b

Wilt u voorlezing van deze preek in uw gemeente even melden via contact@vanbruggenpreken.nl?
______________________________N.N. DOE NIET ZO STOM


Geef je verzet op!


[1]


,,Doe niet zo stom┬┤┬┤. [2.1]
Dat zeggen we nog wel eens tegen iemand.
We verwonderen ons over hem:
,,Hoe kan hij zo stom doen!┬┤┬┤
Of we ergeren ons aan haar:
,,Wat doe je toch stom!┬┤┬┤

Voor de ander is het niet leuk om te horen.
Toch zeg je het.
Moet hij maar niet zo stom doen!
Ja toch!

*


Vandaag, gemeente van onze Here Jezus Christus, kijken we naar een uitspraak in de bijbel.
Een woord tegen Saulus.
Het klinkt wat plechtiger.
,,Saul, waarom ben je zo zinloos halsstarrig!┬┤┬┤ (NBV)
Maar eigenlijk is het gewoon: ,,Saul, waarom doe je zo stom!┬┤┬┤ [2.2]

In de oudere bijbelvertalingen is het wat letterlijker vertaald. Dan merk je dat hier een beeld wordt gebruikt.
Het beeld van een ploegend dier dat achteruit schopt tegen de prikkels
Velen kennen de uitdrukking nog in het Oud-Nederlands van de Statenvertaling: ,,Saul, Saul, het is u hard tegen de prikkels de verzenen te slaan.┬┤┬┤ [2.3]
In de vertaling uit 1951 luidt het alsvolgt: ,,Saul, Saul, het valt u zwaar, tegen de prikkels achteruit te slaan.┬┤┬┤
Beide keren dus hetzelfde beeld.
Dat van een stom dier dat zelf tegen de prikstok van de ploeger trapt.
Welk beest doet dat nou?

Maar Saul lijkt nog dommer dan een dier: ,,Saul, Saul, je gedraagt je dommer dan een rund: jij schopt z├ęlf tegen de prikstok, wat een rund niet zal doen!┬┤┬┤

De boodschap voor Saul is kort en goed: ,,Doe niet zo stom!┬┤┬┤

*

We vinden het misschien al vreemd dat zoiets tegen niemand minder dan de geleerde Farizee├źr Saul wordt gezegd.
Maar het wordt nog vreemder wanneer je erop let door wie het wordt gezegd.
Door niemand minder dan Koning Jezus vanuit de hemel.

Saul was op weg naar Damascus. Om christenen te vervolgen.
Hij ging tegen hen tekeer als een vuurspuwende draak, zo lezen we in Handelingen 9 vers 1.

Maar dan wordt hij bij de teugel gegrepen. Een donderslag weerklinkt, een bliksem slaat in en Saul valt blind op de grond. Hij hoort alleen wel een Stem. En die hemelse Stem is van Jezus die hij vervolgt. En die stem zegt tegen hem: ,,Saul, Saul, het valt je niet mee om zo dom te zijn als een dier dat tegen de prikstok zou schoppen┬┤┬┤.
,,Saul, Saul, waar ben je mee bezig!┬┤┬┤

*

Het is wel een pittige aanspraak.

Wat ons als nederlandse bijbellezers in de 21ste eeuw daarbij misschien dan nog ontgaat, is dat hier een spreekwoord wordt gebruikt. Het was in de Griekse wereld een bekend gezegde: ,,Tegen de prik trappen: dat breekt je de benen!┬┤┬┤ [2.4]

Het is dus wel een woord dat door Jezus gebruikt wordt, maar Jezus gebruikt hier een algemeen bekende zegswijze. En dat geeft een bijzondere klank. Net als wanneer wij spreuken of gezegden gebruiken zoals: ,,Wie niet wil horen, moet maar voelen┬┤┬┤ of ,,Beter hard geblazen dan de mond gebrand┬┤┬┤ of ,,Een ezel stoot zich in ┬┤t gemeen niet twee keer aan dezelfde steen┬┤┬┤. Bij het gebruiken van zo┬┤n spreuk gaat het eigenlijk vooral om de toepassing die we maken. De spreuk is niets nieuws. Nieuw is dat wij hem inzetten op een bepaald moment. Eigenlijk zeggen we dan tegen iemand: deze keer past de schoen van deze spreuk jou precies!

En zo is het ook hier. Laat Paulus de schoen van deze spreuk maar eens aantrekken! Hij lijkt op het spreekwoordelijke domme rund.

*

Dit Griekse spreekwoord is afkomstig uit het agrarische leven. Het beeld is ontleend aan de wereld van paarden, ezels en ossen. Dieren die worden ingespannen om een kar of een eg te trekken. De eigenaar loopt of rijdt er achter. Hij ment het dier met de teugel. Zo nu en dan geeft hij van achteren met de puntige paarden- of ossen-stok een prikje tegen de achterpoot van het dier. Om het wat aan te sporen. Het beest trekt dan automatisch zijn poot terug en dus naar voren. Dan loopt het dier vanzelf wat harder.

Geen os of paard of zelfs ezel is zo dom om achteruit tegen de prikstok te gaan trappen: dat kost hem zijn eigen poten! Dieren zijn wel wijzer! Ze erkennen hun meester en laten zich leiden en zoeken hun ongeluk niet op.

Tegen de prik trappen is dan ook een beeld voor iets heel doms. Het klinkt haast zo bruusk als de leuze ,,Je bent een rund als je met vuurwerk stunt.┬┤┬┤ Wie is nou zo dom?

De Griekse spreuk werd nogal eens spottend gebruikt in Griekse toneelspelen. En zo was het woord algemeen bekend.

*

Maar nu horen we het op een heel andere plaats opklinken. In de bijbel, als een woord van Jezus, dat Paulus later aanhaalt bij een terugblik op zijn leven.
Hier hadden we zo┬┤n ironische spreuk niet verwacht.

Ze klinkt in deze omgeving als een donderslag bij heldere hemel.
Maar eigenlijk is de spreuk op die manier de echo van die ├ęchte donderslag bij heldere hemel.
Op de weg naar Damascus slaat deze spreuk als een bliksemlicht in.
,,Trappen tegen de prikstok, dat komt je duur te staan!┬┤┬┤
Doe toch niet zo stom!
Een spreuk die als een steen door de ruit gaat.

*

Is het niet te heftig?
Kun je tegen een vervolger of ongelovige zo maar zeggen: ,,Wat ben je dom┬┤┬┤?

We laten dit inslaande woord op ons inwerken. Het leert ons iets over Saul, maar het leert ons vooral heel veel over Jezus. Hoe de dingen er uitzien vanuit de hemel. Hoe dom het ongeloof is sinds Zijn hemelvaart.

[3]
EEN OUDE SPREUK TREFT SAULUS ALS EEN BLIKSEM
1. Met het verblindend licht van de Koning
2. Met de dreigende donder van de Rechter
3. Met een geweldige echo door de Priester


1. (Met het verblindend licht van de Koning) [4]

Voor ons is het wel een vertrouwd woord omdat het al zo lang in de bijbel staat.
Maar op het moment zelf is het totaal onverwacht. Het woord is als een onthullend licht uit de hemel. Opeens leert het je de werkelijkheid zien zoals ze ├şs. [5.1]

Wat je immers ook van Paulus kunt zeggen, maar niet dat hij God wilde tegenwerken als iemand die tegen de prik van de eigenaar trapt.
Hij holt juist vooruit in de naam van zijn God. Voor de HERE en voor Isra├źl: ten strijde tegen de ontwijding van de Naam door die mens uit Nazaret! Paulus loopt erg hard, maar in ieder geval staat hij niet stijf stil als een ezel. Daar lijkt het niet op!

Saulus zal zijn leven dan ook helemaal niet ervaren hebben als een weigerachtig en protesterend optreden. [5.2]
Hij zoekt juist in vrijheid zijn weg. Hij start de ongeremde vervolging van de christenen. Hij dwingt ze de naam van Jezus te vervloeken in de synagoge. Hij heeft nu zelfs het initiatief genomen om een actie op te zetten buiten Isra├źl. Zo reist hij met volmachten naar Damascus.

Saulus leeft in de vrijheid van iemand die niet in Jezus gelooft. Of de vrijheid van de christen die vrijzinnig of modern zijn of haar eigen weg zoekt. Ongehinderd door Jezus. Daar heeft men niets mee. En daar waant men zich dus vrij van.

De plotselinge stem uit de hemel spreekt daar nu ironisch op in. Saulus waant zich vrij, los van Jezus, maar in werkelijkheid is hij in Jezus┬┤ teugels en gedraagt zich als een steigerend dier.

*

Dit is een onthullend woord.

De Koning roept uit de hemel: ,,Saul, Saul, je bent allang aan Mij onderworpen, maar je wilt het niet zijn!┬┤┬┤
Het is niet de vraag hoe het voelt voor jezelf, maar hoe het is voor de Koning.

De spreuk wordt hier onthullend toegepast. Ze laat je gewaar worden hoe Jezus Christus reeds nu Koning en Eigenaar is van alle mensen. Het is menens: Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Die macht hoeven wij Hem niet te schenken. En Hij wacht er niet op dat wij zo vriendelijk zijn, ons bij zijn hemelrijk te voegen en het burgerschap daarvan aan te nemen. Hij is al geïnstalleerd als onze hemelse Koning. Wij kunnen daartegen nog wel in opstand komen, maar meer ook niet. [5.3]

Daarom komt Christus niet vrágen aan Saulus of hij er misschien voor voelt om ,,Jezus aan te nemen.´´ Hij maakt hem als met een blikseminslag duidelijk dat er allang niets meer aan te nemen valt. Wat Paulus doet, dat is verzet tegen een reeds lang gekroonde Koning aan wie alle mensen al toebehoren als onderdaan. Koning Jezus heeft de teugels in handen, of wij het weten of niet.

Dat moet Paulus leren met een schok. Hij wordt blind van het licht en misschien wel verdoofd van dit woord. Alles is anders dan hij dacht.

Hij dacht zijn vrije gang te kunnen gaan, maar als de hemel opengaat blijkt alles anders te liggen. De overwinning is reeds bereikt en wie niet met Jezus mee overwint, is al lang een verliezer. Je bent niet meer een mens die nog eens mag kiezen. Je kunt alleen maar voor Jezus uit lopen of anders ben je nog dommer dan een ezel die niet zo stom is om tegen de prik van de baas te trappen. [5.4]

*

Er is, gemeente, zoveel vrije actie van mensen waarover Jezus eens zal zeggen: je luisterde niet naar de teugel! Er worden, ook door theologen, zoveel boeken geschreven waarin men denkt de vrijheid te hebben om naar believen met de bijbel om te springen en allerlei stukken van de christelijke belijdenis te kunnen betwijfelen, ja zelfs het bestaan van God.
Maar men vergeet ├ę├ęn ding. Wij zijn al ingespannen voor Christus. Je kunt Hem wel tegenstreven maar je kunt nooit meer de actie regeren.

Dat geldt vandaag ook voor onze vervolgers. Zowel de mensen die in sommige landen de christenen lijfelijk vervolgen, als de mensen die in het Westen het christendom met hun boeken bestrijden en met hun programma┬┤s of cartoons onderuit halen: zij worden toch in toom gehouden. Zij kunnen wel steigeren of stokstijf stilstaan, maar eens zal duidelijk worden hoe ze voor een verloren zaak stonden. Eens zal blijken dat ongeloof en eigenzinnigheid in het onthullende licht van de glorieuze Lichtkoning daarboven zo dom waren als het ophalen van je schenen aan de prik.

Het is ook bepalend voor onszelf: Het is voor ons een waarschuwing: láát je in toom houden, wil toch niet stug weerstreven. Het liefdesbeslag van de Koning ligt al op je leven! Wees het je ook deze week bewust. Je denkt misschien dat je je keuzes nog wel kunt uitstellen, omdat het toch jouw eigen keuzes zouden zijn. Maar het is beter om te beseffen dat we voor elke dag hier beneden en voor elk ijdel woord verantwoording zullen moeten afleggen aan Hem die reeds nu aller Heer is en Koning over de mensen, geen Saulus uitgezonderd.

Het is ook belangrijk voor de houding bij evangelisatie. Daar is een remonstrantse houding zeer verbreid geworden. Alsof de ongelovige met veel zachtheid langzaam maar zeker in de teugel van Christus geleid moet worden. Alsof de Here Jezus een Koning is die nog maar moet zien dat Hij aan onderdanen komt. In werkelijkheid heeft de hemelse Koning echter een geding met alle ongelovigen in en buiten de kerk.

Wanneer er in Korinte ongelovigen binnenkwamen, werden ze aangesproken op de verborgen schuilhoeken van hun hart om hun onwil te leren belijden (1 Korinti├źrs 14:24-25). Het evangelie komt niet tot buitenlanders, het komt tot opstandelingen. Het vraagt geen instemming, maar het vraagt gehoorzaamheid en onderwerping. Omdat het nu eenmaal het evangelie is van de Koning die alle macht heeft en voor wie wij de onderdanen zijn, willens of terugtrappend.

*

Bij de eerste vervolging heeft de gemeente in Jeruzalem Psalm 2 opgeslagen en als een onthullende koningspsalm aanvaard (zie Handelingen 4):

,,Waarom woelen de volken en zinnen de nati├źn op ijdelheid?
De koningen der aarde scharen zich in slagorde, en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde.
Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!
Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.
Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:
Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg!┬┤┬┤


Vanuit deze psalm bad de vervolgde gemeente. Opdat niemand zich verbergt voor dit onthullend licht van de Almachtige Heiland! Ook wij niet.

Laten we juist beducht zijn voor de donder van deze Rechter: dat is onze tweede gedachte.


2. (Met de dreigende donder van de Rechter) [6]

In de Vertaling van 1951 lezen we ,,Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan.┬┤┬┤ [7.1]

Dit wekt een beetje de indruk dat Paulus het er moeilijk mee had. Men heeft dit woord dan ook wel eens wat meer psychologisch willen verklaren. Alsof Paulus tegen beter weten in de gemeente vervolgde. Innerlijk zou hij het er moeilijk mee hebben gehad en een heftige zielestrijd zou dan zijn ogenschijnlijk zo stoere optreden hebben begeleid. Dit zou dan ook verklaren dat Paulus zich nu direct gewonnen geeft. Eindelijk is zijn tweestrijd ten einde. [7.2]

Toch kan dit moeilijk waar zijn. Paulus verklaart meer dan eens dat hij de gemeente uit overtuiging vervolgde en dat hij het deed in onwetendheid. Hij verdr├│ng niet de gedachte dat Jezus de Messias zou zijn, hij h├íd die gedachte helemaal niet. Hij was er oprecht van overtuigd dat Jezus de Heilige Naam had gelasterd. Saulus vervolgde de gemeente te goeder trouw, ook al bezondigde hij zich daarmee zeer ernstig aan de hemelse Koning. Maar dat heeft hij later leren inzien. Dat was de wending bij Damascus. Daar komt hij niet uit een tweestrijd, maar daar leert hij zich 180 graden omdraaien: hij wordt gewaar dat Jezus w├ęrkelijk gezeten is aan de rechterhand van de Macht in de hoge. Het was geen aanmatiging, het is werkelijkheid. Het licht ervan maakt hem blind.

De spreuk is ook niet psychologisch bedoeld. De Statenvertaling heeft het zakelijker en minder psychologisch vertaald: ,,Het is u hard, tegen de prikkels de verzenen te slaan.┬┤┬┤ Paulus heeft het er niet moeilijk mee, maar het zal hem wel opbreken! Dit komt hem duur te staan! [7.3]

*

Daar leek het niet op: Saulus kon ongehinderd zijn gang gaan en ging regelmatig offeren in de tempel.

Maar door middel van de spreuk geeft Jezus aan dat er een oordeel boven zijn hoofd hangt.
De profeten hebben steeds gewaarschuwd voor de harde gevolgen van ons eigen ongeloof of onze eigen godsdienstigheid. Je kunt niet vrijblijvend je gang gaan. Johannes de Doper roept het hele volk tot berouw en bekering. De Here Jezus heeft gezegd dat het Nineve dragelijker zal zijn in het oordeel dan Chorazin en Betsaida. En Paulus waarschuwt later de hele wereld voor de toorn van God die zal losbreken van de hemel.
Jakobus de broer van Jezus heeft het al gezegd: ,,Zie de Rechter staat voor de deur!┬┤┬┤ [7.4]

We hebben weinig tijd meer.

Gebruik die tijd om te werken aan je behoud. Wees niet zo dom om zogenaamd je eigen leven te leiden, want dat is dommer doen dan een ezel. Dat is trappen tegen de prik. Dat gaat je berouwen!

*

Leeft dit nog wel voor onszelf en klinkt het ook door bij de prediking en in evangelisatie? Is het naderend oordeel van God iets waar we vol ontzag aan denken en dat we graag willen ontlopen? Zijn we vervuld van de vreze des HEREN? Wie vandaag tegen de prik schopt, krijgt morgen te maken met de volle toorn van de heilige en levende God! Laten we daar maar wat vaker bij stilstaan voordat ook over ons een spottende spreuk wordt opgeheven.

Psalm 2 (de psalm over de hemelse Koning) heeft een waarschuwend besluit:

,,Nu dan gij koningen, weest verstandig,
laat u gezeggen, gij richters der aarde.
Dient de Here met vreze
en verheugt u met beving.
Kust de Zoon opdat Hij niet toorne,
en gij onderweg niet te gronde gaat,
want zeer licht ontbrandt zijn toorn.
Welzalig allen die bij Hem schuilen!┬┤┬┤


Gelukkig klinkt dit woord nog op tijd: we horen ook als derde punt van deze preek ,,de echo van de Priester┬┤┬┤.


3. (Met een geweldige echo door de Priester) [8]

Jezus┬┤ woord klinkt tot Paulus als een blikseminslag. Hij wordt blind en moet bij de hand geleid worden. Maar hij leeft en hij mag gaan wachten op het huisbezoek van Ananias.

Is dat niet verrassend? Ananias viel na zijn oneerlijkheid dood neer. Als nu in Handelingen 9 eens had gestaan dat Saul de vervolger dood neerviel? Zouden wij dat zo vreemd hebben gevonden?

Maar nu is er het wonder: God spaart de vervolger. Hij mag blijven leven. Hij krijgt zelfs een bijzondere taak.

Daarin zien we dat de Koning en Rechter dit woord priesterlijk bedient. De blikseminslag schokt, maar daarna is er ruimte voor een nieuw en beter leven. [9.1]

Ananias leert Saulus zijn zonden belijden. Dat is de zonde van zijn vervolging van de christenen. Hij leert als zonde en achteruittrappen te zien, wat vooruitgang en bewaring van Gods volk Isra├źl leek te zijn. Hij mag zich laten dopen tot vergeving van die zonden. En Hij krijgt de opdracht om voortaan met al zijn talenten de naam van Jezus uit te dragen. Hij zal ervoor moeten lijden, maar Jezus zal de teugels blijven houden en hem zegen geven en genade schenken wanneer hij niet meer achteruit trapt.[9.2]

*

Het moment waarop Paulus over de inslaande Griekse spreuk vertelt, is daar een bewijs van.

We zijn dan vele jaren verder, bijna dertig jaar. En Paulus lijdt inmiddels al jaren als een gevangene. Jezus leidt hem nu zelfs geboeid voor koning Agrippa en stadhouder Festus. Hij moet daar getuige zijn van Jezus┬┤ opstanding en wederkomst.

En Paulus doet dit van harte en met blijdschap. Hij laat zich door zijn ketenen niet weerhouden. In aanvechting en druk valt het hem niet zwaar om zijn geloof te verdedigen. Hij loopt recht voor zijn Heiland uit. Ook als geboeide.

En nu is het opvallend dat de spreuk juist hier, voor Agrippa en Festus, ter sprake komt.
In Handelingen 9 werd dit detail niet vermeld.
Het werd ook niet genoemd toen Paulus in Handelingen 22 voor de joden op het tempelplein zijn roeping vertelde.

Pas voor het eerst horen we ervan nu Paulus staat voor mensen uit de Griekse cultuur, voor Festus en Agrippa: zij kennen zeker die spreuk wel. [9.3]
Maar daarom is het ook zo moedig van Paulus om dat hier te vertellen: juist zij kunnen hem uitlachen omdat hij deze spreuk naar zijn oren kreeg. Dommer dan een ezel!
Paulus maakt zich kwetsbaar door dit te vertellen. Juist voor Grieken die gesteld zijn op eer en aanzien, die altijd hun gezicht willen redden.
Ze kunnen hem nu uitlachen: ,,Ach Paulus, kreeg je d├şe spreuk naar je oren?!┬┤┬┤

*

Maar de apostel volgt hier het priesterlijk voorbeeld van zijn Heiland.
Hij wil graag zijn hoorders winnen en tot gehoorzaamheid brengen, zoals hij ook zelf gered is.

Hij roept Agrippa toe: ,,Kent u de profeten, ja ik weet dat u ze kent.┬┤┬┤ Hij zegt als het ware: ,,Nu dan, o Agrippa, geef u gewonnen.┬┤┬┤ De koning voelt dit heel goed aan en zegt: ,,U wilt me wel spoedig als christen laten optreden!┬┤┬┤ En dan zegt de apostel: ,,Ik zou God wel willen bidden, dat ├ęn spoedig ├ęn voorgoed, niet alleen u, maar ook allen die mij heden horen, zo werden als ik, uitgezonderd deze boeien!┬┤┬┤

Hier horen we de priesterlijke echo van Jezus. Paulus gaat nu echt voor zijn Meester uit. Hij heeft zijn les geleerd. Ootmoedig probeert hij de overheden ertoe te bewegen, ook h├║n les te leren.

Hij blijft beleefd en bescheiden. Hij is niet de koning zelf, maar slechts een dienaar. Hij zegt alleen indirect dat het ook voor Agrippa en Festus en alle aanwezigen een bittere zaak is wanneer ze tegen de prik blijven schoppen door Jezus┬┤ opstanding en koningschap te negeren. Paulus wenste dat zij zich net als hijzelf zouden verootmoedigen, hun zonden belijden en vergeving ontvangen.

Daarom laat hij eerst aan zichzelf zien hoe onwijs hij was. Hij bedient het woord niet in hoogmoed, maar in nederigheid en ootmoed. Ik was een zondaar, maar werd tot de orde geroepen. En nu sta ik hier om ook u over te halen, u niet langer tegen de hemels Koning te verzetten!
Zo wordt het voor anderen gemakkelijker hem, de apostel, te volgen.

*

Daarin is Paulus ons een voorbeeld. [9.4]

De blikseminslag van een scherpe spreuk heeft hem veranderd. Hij blaast nu niet meer hoog van de toren. Hij is een gewillige gevangene. Hij schaamt zich er niet voor om zich bloot te geven als voorbeeld ter navolging. Laten we tenslotte luisteren naar Paulus┬┤ eigen woorden waarin hij openlijk beschrijft wat hij hier aan het hof in Caesarea indirect laat voelen aan de aanwezigen (1 Tim.1,12-16):

,,Ik breng dank aan hem die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Heer. Hij heeft mij getrouw geacht. Hij heeft mij immers in de bediening gesteld. En dat terwijl ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, in ongeloof, gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard: Christus Jezus is in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Daaronder neem ik een eerste plaats in. Maar mij is ontferming bewezen, opdat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen. Tot een voorbeeld van hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.┬┤┬┤


Saulus, de eigenwijze, werd Paulus, ons voorbeeld.
Dankzij een spreuk die insloeg als een bliksemslag.
Dankzij de Priester die van onwilligen meegaande dienaren maakt. Niet alleen toen, ook nu.

AMEN

- Terug naar menu