PERSOONLIJK
Sinds ik op 23-jarige leeftijd voor het eerst Gods woord aan een gemeente mocht bedienen, heb ik vele malen mogen preken. Eerst als predikant, verbonden aan een eigen gemeente, later als hoogleraar Nieuwe Testament, rondprekend in de kerken. Mijn vader - die zelf predikant was - leerde me om preken altijd helemaal uit te schrijven. Zijn eerbied voor het Woord van God de Allerhoogste verhinderde hem om op improvisatie te vertrouwen. Ik ben hem dankbaar voor dit voorbeeld. Van hem leerde ik ook dat uitgeschreven preken nog geen leespreken zijn voor anderen. Om dat te bereiken moet de geschreven tekst nog verder gepolijst worden. Zo wordt de bladmuziek geschikt om ten gehore gebracht te worden. ,,Opdat u Hem zult kennen!'' - een op papyrus geschreven wens van Paulus die het waard is om ook via het web doorgegeven te worden!