Welkom op deze site. Zij biedt een reeks uitgewerkte preken, geschikt om te lezen en voor te lezen. Het is de bedoeling, hieraan van tijd tot tijd nog één of meer nieuwe preken toe te voegen. Ook is er materiaal te vinden over de betekenis van de prediking in de kerk van Christus. Ik hoop dat ieder die gebruik maakt van deze site, er plezier aan zal beleven. En dat het voorlezen van preken de gemeente zal dienen. Vreugde in Gods openbaring is er om te delen!

VISIE   DOELSTELLING   NIEUWS
De preken op deze site zijn geschreven vanuit de overtuiging dat
1. de gekozen tekstpassage moet worden uitgelegd,
2. in samenhang met het geheel van het evangelie en
3. toegepast op de tijd waarin we ons vandaag bevinden.
 

Deze site is bestemd voor ieder die belangstelling heeft voor (één van) deze preken. Een speciale doelgroep wordt gevormd door hen die bij afwezigheid van een predikant - in hun gemeente worden geroepen om een geschreven preek voor te dragen. Ter wille van deze speciale doelgroep is extra aandacht gegeven aan de voorleesbaarheid, aan de liturgie en aan de keuzemogelijkheden.

 


WERKZAAMHEDEN AAN DE SITE AFGEROND (mei 2023)


Vanaf medio mei 2023 is het weer mogelijk om zowel de liturgie als de preek te downloaden in PDF-formaat. Beide kunnen zo ook uitgeprint worden.
.

 
 

Persoonlijk >>>